• THỜI GIAN LÀM VIỆC 7:30 AM TO 4:30 PM
  • HOTLINE: (028) 6295-1025

Cữ thuốc nào quan trọng trong bệnh viêm loét dạ dày

Friday, 22/06/2018, 13:56

Khi bàn về bệnh viêm loét dạ dày tá tràng, có một điều nghịch lý thấy rõ. Đó là tuy không thiếu thuốc đặc hiệu, thậm chí thừa là khác, nhưng số người bệnh chỉ tăng chứ không giảm. Đáng nói hơn nữa là ngay cả trong trường hợp được điều trị hiệu quả, tần suất tái phát vẫn quá cao...

Loet_da_day
Chuyện gì cũng có lý do. Trong bối cảnh 
Reviews